[sic] Debats sobre tendències de la Societat de la Informació i el Coneixement

Escrit per el abril 10, 2012 - 16:51 5 comentaris

La irrupció i generalització de les anomenades Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) no només han modificat la forma en què accedim a la informació i ens comuniquem, sinó també la manera en què treballem, estudiem o aprenem, han canviat la nostra relació amb les administracions públiques, la forma en què generem xarxes de contactes personals i professionals, consumim productes culturals o fem la compra.

Pràcticament cap àmbit de la nostra realitat com societats ha quedat fora de l’àmbit i influència del paradigma de les TIC. Així doncs, més que de la influència de les tecnologies de la informació i la comunicació a les societats humanes, podem parlar d’un nou paradigma social, econòmic i cultural.

Un nou paradigma que, donada la creixent capacitat tecnològica per emmagatzemar informació, fer-la circular més ràpidament i difondre-la, constituix la base d’un repte encara més ampli: la societat de la informació i el coneixement [sic]*.


A partir del proper 18 d’abril, la Conselleria d’Economia, Innovació, Ciència i Treball de la Junta de Andalucía, l’Institut de Prospectiva Tecnològica del Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea, i la Seu de la UOC a Sevilla posen en marxa el cicle de conferències [sic]*.

1. Sessió d’introducció. 18 d’abril de 2012.

La sessió tindrà lloc a partir de les 19h a la sala Leonardo da Vinci del Pavelló d’Itàlia a l’Illa de La Cartuja (Avda. Isaac Newton, 4). Pots inscriure’t al següent enllaç.

Parlarem de societat de la informació, societat xarxa i revolució tecnològica. De quina manera han penetrat les TIC en les societats europea, espanyola i andalusa? En què consistixen o quines han de ser les polítiques públiques en aquest àmbit?

2. Progressant cap a la Societat de la Informació. 2 de maig de 2012.

Analitzarem el present de la implantació de les TIC a diferents nivells: infrastructures, economia del coneixement, marc legal, continguts i serveis. I aprofundirem en la dimensió econòmica de la societat de la informació: emprenses, recursos, innovació, etc.

3. Prospectiva Tecnològica. 16 de maig de 2012.

Farem un exercici de prospecció sobre quines són les tecnologies del futur, els estàndars d’ús, els protocols, etc.

  • César Córcoles, professor dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
  • Jesús Pérez, Manager de Vendes de Vodafone.

4. TIC i formació. 6 de juny de 2012.

Parlem sobre diferents aspectes de la relació entre formació i TIC. Analitzarem com la tecnologia educativa ja està contribuïnt a la manera com s’impartix la formació, discutirem sobre com les TIC poden contribuir a l’educació del futur.

5. Les TIC per la Salut. 20 de juny de 2012.

Reflexionarem al voltant de l’ús de les TIC en salut. Telemedicina, tècniques de diagnosi, digitalització d’expedients, etc.

6. TIC i participació ciutadana. 4 de juliol de 2012.

Parlarem sobre la forma en què les TIC han modificat la relació dels ciutadans amb l’administració pública, i farem prospecció sobre noves formes de participació basades en l’ús de ls TIC, sobre transparència, e-government.

  • Ismael Peña, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
  • Gianluca Misuraca, investigador del JRC-IPTS de la Comissió Europea.

L’objectiu de [sic]* és analitzar i proposar un debat sobre les característiques i profunditat d’eixe nou marc de relació social, els reptes que comporta, per exemple, des del punt de vista de la inclussió social, o les oportunitats des de la perspectiva dels sistemes de salut, la participació social o l’ensenyament.

Pots seguir les sessions de [sic]* a twitter amb el hashtag #debateSIC, o per streaming de vídeo al blog d’activitats de la xarxa territorial.

* en impressos i manuscrits espanyols, pel general entre parèntesi, per donar a entendre que un paraula o frase emprada en ells, i que poguera semblar inexacta, és textual. 

Organitzen:

5 comentaris »

Deixa un comentari

Identificat com Identificat per a enviar un comentari.