define('FS_METHOD', 'direct'); Activitats a la Xarxa Territorial » Abans calia ser un expert per fer bones fotografies