define('FS_METHOD', 'direct'); Activitats a la Xarxa Territorial » Article El repte de la tecnologia mòbil per a les empreses actuals