define('FS_METHOD', 'direct'); Activitats a la Xarxa Territorial » Qui utilitzi només internet de forma festiva, quedarà al marge del canvi